[ΑΝΟΙΧΤΗ] ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 2η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο του των Μέτρων 311, 312, 313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ)

Υπεγράφη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, η 2η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού 65.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή).

Στόχος των Μέτρων είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας.

Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 35% έως 60% και οι υποβολές προτάσεων πραγματοποιούνται έως τις 24 Απριλίου 2013.


Διαβάστε περισσότερα...

[ΑΝΟΙΧΤΗ] ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας

Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/3/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/3/2013
Συνολική δαπάνη: 40.000.000 ευρώ

Περιφέρειες:
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου, Κρήτης.

Περίληψη
Το παρόν Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούµενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.

Ο Συνολικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι 40.000.000 ευρώ ∆ηµόσια ∆απάνη. Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δύο Υποδράσεις: 

Διαβάστε περισσότερα...

[ΑΝΟΙΧΤΗ] ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( Β' ΔΡΑΣΗ ΠΕΠ ΕΣΠΑ)


Προκηρύχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013 η δράση, για την επιχορήγηση Μικρομεσαίων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) ύψους 456 εκατ. ευρώ από τα οποία το 70% – 80 % θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% – 30 % νέες επιχειρήσεις.

 Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40% και 60%

 Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες ανάλογα με την κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα...

[ΕΚΛΕΙΣΕ] ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ: ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" κυρίως αποσκοπεί στην:

- Ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη αλλά μη εισέτι εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία, σε επιχειρηματική καινοτομία.
- Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νεοσύστατων και νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Διαβάστε περισσότερα...

Τέλος Μαρτίου ξεκινούν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου

Μετά την απόφαση του ΔΣ του ΟΕΚ της Παρασκευής 25ης Φεβρουαρίου 2011, το υπουργείο εργασίας ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος επιδότησης ενοικίου 2011 που έχει έτος αναφοράς το 2009 με διάστημα υποβολής αιτήσεων από την 28η Μαρτίου 2011 έως την 1η Ιουλίου 2011.

Ειδικότερα για το πρόγραμμα:
- Προσδιορίστηκε το ύψος του προγράμματος στα 110 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι μεν μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, ωστόσο, το ποσό αυτό, εξαντλεί τα οικονομικά όρια του Οργανισμού όσον αφορά στην επιδότηση ενοικίου, χωρίς να αποκλείεται ταυτόχρονα κάποια κατηγορία δικαιούχου.

- Αναμορφώθηκαν τα κριτήρια έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα και να στηριχθούν εκείνοι που

Διαβάστε περισσότερα...

[ΕΚΛΕΙΣΕ] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Ξεκινά το Πρόγραμμα «εξωστρέφεια - ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων»

Με στόχο την προώθηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έθεσε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», ύψους 30 εκ. €. Η προκήρυξη εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την εξωστρέφεια που παρουσίασε πρόσφατα σε εκδήλωση με τον Πρωθυπουργό, κ. Γιώργο Παπανδρέου, ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα...

[ΕΚΛΕΙΣΕ] Παράταση της δράσης digi-retail

Παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail

H Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011, στις 14:00.

Στόχος της παράτασης, είναι η περαιτέρω διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στη συλλογή και υποβολή των φορολογικών στοιχείων της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (2010), τα οποία αξιολογούνται στο πλαίσιο της δράσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ.
Διαβάστε περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 (ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α 8/01-02-2011 ο Νόμος 3908/2011 με θέμα:

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή

O Νέος Επενδυτικός Νόμος προβλέπει:

Στο καθεστώς ενισχύσεων του νόμου αυτού υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομίας.( προβλέπονται και εξαιρέσεις όπως ο τομέας του χάλυβα, συνθετικών ινών, άνθρακα και ο τομέας της ναυπηγίας, δημόσιες και προβληματικές επιχειρήσεις κ.λ.π)-(άρθρο 2)

Τα είδη των ενισχύσεων που παρέχονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι τα εξής:

· Φορολογική απαλλαγή.
· Επιχορήγηση
· Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης(άρθρο 4)

Διαβάστε περισσότερα...

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail - Παρατείνεται η υποβολή στη digi-content

Ξεκίνησε την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011, στις 14:00 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) που αποσκοπεί στην «ψηφιακή ενίσχυση» επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. Η δράση σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υλοποιείται από την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ».

Η δράση έχει σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα...

[ΕΚΛΕΙΣΕ] Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα Ανέργων Γυναικών Ηλικίας 22-64" του 2010

Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών- γυναικών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64» για το 2010.

Σκοπός του προγράμματος:
Είναι η προώθηση ανέργων γυναικών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες
* Με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας
* που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη οικονομία
* μέλη εταιρείας ( Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της η Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα...

[ΕΚΛΕΙΣΕ] ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Στόχος Προγράμματος

- Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων
- Η ενίσχυση δράσεων οικολογικού προσανατολισμού
- Η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους καθώς και η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων (πχ. βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοικονόμηση ενέργειας, ορθολογικότερη διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων)
- Η δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων των επιχειρήσεων, που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης

Όρια Προϋπολογισμού Επενδύσεων
- 30.000 € -400.000 €

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις και Προϋποθέσεις
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ανεξαρτήτως κατηγορίας που λειτουργούν νόμιμα στον ελλαδικό χώρο πριν την 01/01/2008 και υπάγονται τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008):
Διαβάστε περισσότερα...

Green Key - Πως θα ανταπεξέλθει το τουριστικό μας προϊόν στις διεθνείς τάσεις

Ο ανταγωνισμός στον τουρισμό είναι μεγάλος. Το τουριστικό προϊόν των “3 S” (Sun, Sea & Sex) που πουλάμε τόσα χρόνια και νομίζαμε πως θα ήταν για πάντα αρκετό να μας φέρνει κόσμο, έχει αρχίσει να παρακμάζει, και το βιώνουμε όλοι καθημερινά. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ώστε να κάνουμε το προϊόν μας ανταγωνιστικό; Η λύση είναι πολύ απλή. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν όλες επιχειρήσεις: Να παρακολουθούμε τον ανταγωνισμό και τις διεθνείς τάσεις (trend watching).

Αν λοιπόν κάποιος αρχίσει να αναζητά τα trends των ημερών μας, μέσα σε ελάχιστα λεπτά θα καταλάβει πως η «μόδα» είναι μια:το περιβάλλον. Όλος ο κόσμος ασχολείται με το περιβάλλον. Οι περισσότεροι το θεωρούν ύψιστης προτεραιότητας, και κάποιοι νομίζουν πως είναι όλα μια παγκόσμια σκευωρία. Είτε συμφωνούμε είτε όχι, το θέμα μας είναι το εξής: Ότι ο κόσμος στο εξωτερικό δέχεται καταιγισμό πληροφοριών για την υπερθέρμανση του πλανήτη από τα μέσα του 1990, και το έχει πλέον αποδεχτεί. (Στην Ελλάδα η τάση αυτή έφτασε πρόσφατα βέβαια, αλλά το έχουμε συνηθίσει αυτό αφού όλα φτάνουν εδώ με μια μικρή… καθυστέρηση).

Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε δεκάδες οικονομικούς λόγους για τους οποίους μας συμφέρει να στραφούμε προς τα εκεί, αλλά θα μείνουμε στο γεγονός πως η μόδα προστάζει περιβάλλον, και θα πρέπει να το ακολουθήσουμε.

Το τουριστικό μας προϊόν αυτή την στιγμή είναι παλιομοδίτικο. Είναι ακριβώς σαν να έχουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Τη Δευτέρα 26/04/2010 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο METROPOLITAN, η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλη, παρουσίασε σχέδιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, σε ανοιχτή συνάντηση που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Επιχειρηματιών ΒΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των συνδέσμων της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC-Ελλάς), της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, και της λέσχης επιχειρηματικότητας.

Η κυρία Υπουργός, παρουσίασε τις κυριότερες κατευθυντήριες γραμμές του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο καθεστώς του παλαιότερου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04.

1. ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Στρατηγικός στόχος και προτεραιότητες
Ο στρατηγικός στόχος του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα είναι η διαμόρφωση νέου επιχειρηματικού και παραγωγικού προτύπου, το οποίο πρότυπο θα συμβάλλει στον τεχνολογικό και γνωστικό της μετασχηματισμό της εγχώριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια, ευελιξία και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, θα δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που συνεισφέρουν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας, μέσω:
- Του παραγωγικού, γνωστικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας
- Της δημιουργίας εγχώριας προστιθέμενης αξίας
- Της βελτίωσης του ισοζυγίου των πληρωμών
- Της προώθησης της πράσινης επιχειρηματικότητας
- Την ενίσχυση της απασχόλησης

Βασικές μορφές ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» & «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» & «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010» ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε συνέχεια της
Διαβάστε περισσότερα...

Νέα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ

Δύο νέα προγράμματα ειδικού σκοπού και ζωτικής σημασίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα έχουν και την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη. Όπως επισήμανε η κα Κατσέλη τα προγράμματα αυτά "δίνουν μια μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προμηθευτές και ταυτόχρονα αποδίδουν σημαντικά ταμειακά οφέλη στο κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία". Τα δύο αυτά προγράμματα είναι στοχευμένα προς βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν ανάγκη, και σχεδιασμένα ώστε να διασφαλίζεται ότι θα διοχετευθούν στην αγορά και θα τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα. Οι τελικές προδιαγραφές, οι όροι και οι διαδικασίες θα προσδιορισθούν και συγκεκριμενοποιηθούν από το Δ.Σ. του ΤΕΜΠΜΕ, λαμβάνοντας υπόψιν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα...