ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 (ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α 8/01-02-2011 ο Νόμος 3908/2011 με θέμα:

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή

O Νέος Επενδυτικός Νόμος προβλέπει:

Στο καθεστώς ενισχύσεων του νόμου αυτού υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομίας.( προβλέπονται και εξαιρέσεις όπως ο τομέας του χάλυβα, συνθετικών ινών, άνθρακα και ο τομέας της ναυπηγίας, δημόσιες και προβληματικές επιχειρήσεις κ.λ.π)-(άρθρο 2)

Τα είδη των ενισχύσεων που παρέχονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι τα εξής:

· Φορολογική απαλλαγή.
· Επιχορήγηση
· Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης(άρθρο 4)Η Επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων (Α',Β'.Γ') με κριτήριο το επίπεδο ανάπτυξης σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας, ήτοι:
· Στη Α ζώνη (νομός Αττικής και Βοιωτίας) τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 15% έως 25% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης,
· Στη Β ζώνη (νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας) τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται από 30% μέχρι 40% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης,
· Στη Γ ζώνη (νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας) τα ποσοστά ενισχύσεων κυμαίνονται από 40% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.(άρθρο 5)

Τα ποσοστά ανά νομό αναλύονται στο ΦΕΚ, πίνακα 2 του άρθρου 5.

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια και τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια.

Τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες.
. Γενικής Επιχειρηματικότητας
. Τεχνολογικής Ανάπτυξης
. Περιφερειακής Συνοχής (άρθρο 6)

Τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες.
. Επιχειρηματικότητας των νέων.
. Μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.
. Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων.
. Συνέργειας και Δικτύωσης (άρθρο 13)

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο παρόντα νόμο υποβάλλονται τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο, πλήν των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε.(άρθρο 8 § 1)

Τέλος στις μεταβατικές διατάξεις προβλέπει ότι οι Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των νόμων 3299/2004,2601/1998,1892/1990 εξακολουθούν να διέπονται απο το καθεστώς αυτό (άρθρο 16)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου