Τι είναι το Business Plan και γιατί είναι απαραίτητο

Πως βοηθάει την επιχείρησή σας ένα επιχειρηματικό σχέδιο

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες νομίζουν πως για να δημιουργήσουν μια επιχείρηση το μόνο που χρειάζεται είναι μια καλή ιδέα, λίγη σκληρή δουλειά και το επιχειρηματικό δαιμόνιο το οποίο πιστεύουν πως έκρυβαν μέσα τους τόσα χρόνια. Μπορεί και να ίσχυε αυτό… μερικές δεκαετίες πριν.

Στην σημερινή έντονα ανταγωνιστική εποχή, που χαρακτηρίζεται από την αυξημένη προσφορά σε ομοιογενή προϊόντα και υπηρεσίες, είναι απαραίτητος ο επιχειρηματικός σχεδιασμός αλλά και η γνώση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την λειτουργία μιας επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης. Με λίγα λόγια ο επιχειρηματίας χρειάζεται μια «πυξίδα», που θα του δείχνει την πορεία προς την βιωσιμότητα και την κερδοφορία μέσα από τις αντίξοες συνθήκες της υφιστάμενης αγοράς.

Η «πυξίδα» αυτή δεν είναι άλλη από το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan).


Στην Ελλάδα, μέχρι πρόσφατα δεν θεωρούνταν απαραίτητη η σύνταξη ενός τέτοιου σχεδίου. Λανθασμένη αντίληψη η οποία οδήγησε πολλές επιχειρήσεις μέχρι και την χρεοκοπία. Δεν ήταν λίγοι οι επιχειρηματίες που έφτασαν σε αυτό το σημείο και δεν είχαν καταλάβει το γιατί.

Οι κυριότεροι λόγοι ήταν οι λάθος εκτιμήσεις (αν υπήρχαν καν), η αβεβαιότητα του επιχειρηματία, η μη χάραξη στρατηγικής της επιχείρησης, τα απρόβλεπτα κόστη, και η μη ύπαρξη μακροχρόνιων, ακόμα και βραχυχρόνιων, στόχων.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχε ένα business plan. Σύμφωνα με έρευνα, στην Ευρώπη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν και επικαιροποιούν τακτικά το επιχειρηματικό τους σχέδιο έχουν κατά μέσο όρο 50% υψηλότερα κέρδη.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και από άποψη χρηματοδότησης. Οι τράπεζες πλέον για να δώσουν δάνειο σε μια επιχείρηση πρέπει να διαβάσουν και να εγκρίνουν το επιχειρηματικό της σχέδιο.

Και όχι μόνο αυτό. Πόσοι είχαν μια επιχειρηματική ιδέα και δεν είχαν τα απαραίτητα χρήματα να την υλοποιήσουν; Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και υλοποιείται σημαντικός αριθμός χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις), αναπτύχθηκαν φορείς που χρηματοδοτούν επιχειρήσεις από τα αρχικά τους στάδια (εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, επιχειρηματικοί άγγελοι, κλπ.), και αυξήθηκε το ενδιαφέρον του τραπεζικού τομέα για επενδύσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους αυτούς είναι η κατάθεση ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου business plan.

Tι είναι λοιπόν το Business plan;

Είναι μια εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία καταγράφει λεπτομερώς το τι είναι μια συγκεκριμένη επιχείρηση, τι κάνει, που βρίσκεται και που θέλει να πάει.
Ένα εργαλείο σχεδιασμού μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, με πολλαπλά οφέλη, το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο για την ίδρυση, την μελλοντική πορεία και την βιωσιμότητα της.
Πολύ απλά, αποτελεί το «προσύμφωνο» της εκάστοτε επένδυσης.

Ποια είναι η χρησιμότητα ενός Business Plan;

Ο στόχος του είναι να αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση της αγοράς και της επιχείρησης, και να καθοδηγήσει τις ενέργειες των στελεχών της προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τακτικές. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει την προκαταβολική επαλήθευση του εάν είναι εφικτή μια επιχειρηματική ιδέα από εμπορική, οικονομική και χρηματοδοτική σκοπιά. Έτσι προσφέρει στον υποψήφιο επιχειρηματία ένα σημαντικό εργαλείο προγραμματισμού και ελέγχου των μελλοντικών του δραστηριοτήτων, και αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας απαραίτητο για την παρουσίαση της μελλοντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα υποψήφιο συνεργάτη ή ένα υποψήφιο χρηματοδότη.

Ο σκοπός του είναι η επιτυχία της επιχείρησης και η ελαχιστοποίηση του ρίσκου.
Συνεπώς, το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα εργαλείο οργάνωσης αλλά και παρουσίασης.

Εργαλείο οργάνωσης
γιατί προσδιορίζει τη στρατηγική της εκάστοτε επιχείρησης. Επισημαίνει τις δυνατότητές της αλλά και τα εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν όπως και τις πιθανές λύσεις τους. Δομεί τις κινήσεις και καθορίζει το δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί.

Εργαλείο παρουσίασης
γιατί θα αποτελεί το πρώτο στοιχείο επικοινωνίας του επιχειρηματία προς τρίτους, το οποίο θα του επιτρέψει να προσελκύσει συνεργάτες εσωτερικούς και εξωτερικούς.

Οι αναγνώστες του εγγράφου θα μπορούν να καταλάβουν γρήγορα την επιχειρηματικότητα της εκάστοτε πρότασης, να εκτιμήσουν την προετοιμασία αυτού του σχεδίου και να λάβουν θέση. Η καλή οργάνωση του businessplan μιας επιχείρησης σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας θα έχει περισσότερες πιθανότητες να πείσει του αναγνώστες του για την ορθότητα του σχεδίου του και με αυτό τον τρόπο να αποκτήσει συνεργάτες.

Γιατί είναι αναγκαίο;
 • Ταυτοποιεί την επιχείρηση αποτυπώνοντας την πραγματική της κατάσταση με μετρήσιμα μεγέθη
 • Παρέχει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού και σχεδιασμού στον επιχειρηματία
 • Καταγράφει και αναλύει την αγορά βοηθώντας τόσο στην κατανόηση της, όσο και στην αντίστοιχη των πελατών της και του ανταγωνισμού.
 • Βοηθά στην επιλογή του κατάλληλου μεγέθους για την επιχείρηση (right-sizing).
 • Βοηθά στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης.
 • Βοηθά στην εκτίμηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης
 • Συνεισφέρει στην ορθή κατανομή των κεφαλαίων μέσα σε μια επιχείρηση.
 • Συμβάλλει στον εντοπισμό ευκαιριών και τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών σε περίπτωση λαθών
 • Ορίζει το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση την στιγμή του σχεδιασμού
 • Ορίζει σε ποιο σημείο θέλει να βρεθεί η επιχείρηση σε ορισμένο χρόνο
 • Προτείνει μέσα και πόρους για να το κατορθώσει
 • Καθορίζει την δομή και την οργάνωση της επιχείρησης
 • Αποτελεί σημείο αναφοράς και καταδεικνύει την επίτευξη η μη των στόχων.
 • Αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για την προσέλκυση δυνητικών επενδυτών και τη συγκέντρωση κεφαλαίου
 • Είναι απαραίτητο για την υποβολή σε φορείς για τα προγράμματα χρηματοδότησης
 • Απαιτείται πλέον στη λήψη δανείου από τις τράπεζες και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες

Ποιες είναι οι συνηθέστερες περιπτώσεις για τις οποίες ενδείκνυται η εκπόνηση ενός Business Plan;

Η μελέτη της δημιουργίας μιας καινούργιας επιχειρηματικής δραστηριότητας από επιχείρηση ή ιδιώτη, που πολύ πιθανόν να μην έχει πλήρη γνώση της αγοράς που θέλει να δραστηριοποιηθεί, των μεγεθών που απαιτούνται για την νέα επένδυση, των ανταγωνιστών τους οποίους θα έχει, τα περιθώρια κέρδους που θα έχει, την συμπεριφορά των υποψήφιων πελατών, και των κρυφών κινδύνων που κρύβει η αγορά αυτή.

• Η μελέτη των επιχειρηματικών λειτουργιών μιας υφιστάμενης επιχείρησης, με στόχο την βελτιστοποίηση τους.
Τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, για παράδειγμα, είναι:
Η επιχείρηση αναπτύσσεται σωστά;
Η κατανομή των επενδύσεων στα διάφορα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσα στην επιχείρηση γίνεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο;
Ποια είναι τα ανταγωνιστικά σημεία της επιχείρησης;
Ποιοί είναι οι κίνδυνοι από τον ανταγωνισμό;
Χρειάζεται μια καινούργια στρατηγική ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανταγωνιστικές πιέσεις;

• Η μελέτη βιωσιμότητας μιας υφιστάμενης επιχείρησης με επεκτατικές βλέψεις.
Μπορεί για παράδειγμα να αφορά την επέκταση της εταιρείας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παράγει μέχρι τώρα.
Μπορεί όμως να αφορά και την επενδυτική επέκταση σε αγορά που ήδη λειτουργεί και έχει παρουσία, όπως για παράδειγμα εμπορικό κατάστημα ή ξενοδοχειακή αλυσίδα η οποία θέλει να δραστηριοποιηθεί σε περιοχή που μέχρι τώρα δεν έχει παρουσία.
Κοινό στοιχείο και στις δύο περιπτώσεις είναι η ύπαρξη αβεβαιοτήτων ως προς την αποδοχή του προϊόντος από την αγορά και η ανάγκη συγκεκριμένων απαντήσεων σε ερωτήματα όπως ποία είναι η προσδοκώμενη απόδοση της επένδυσης αυτής. Η επιχείρηση πρέπει τελικά να απαντήσει στο ερώτημα αν είναι συμφέρουσα η επέκταση ή η ενίσχυση του ήδη παραγόμενου προϊόντος.

Η εξεύρεση πόρων.
Οι υποψήφιοι χρηματοδότες ή επενδυτές, πρέπει να γνωρίζουν λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό της μελλοντικής πορείας της επιχείρησης, όπως την στρατηγική που θα ακολουθηθεί, τα κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν, τον σκοπό που εξυπηρετεί η εταιρεία, τους στόχους της, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά και άυλα περιουσιακά της στοιχεία, κλπ, πριν αποφασίσουν την ενίσχυσή της.

Στο επόμενο άρθρο θα παρουσιαστούν παραδείγματα business plan για τουριστικές επιχειρήσεις.* Το παρόν άρθρο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και η αναδημοσίευσή του στο e-pidotiseis.blogspot.com γίνεται με άδεια του συντάκτη. Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναδημοσίευση του χωρίς την άδεια του συντάκτη.

6 σχόλια:

 1. παρακαλω θα ηθελα ορισμενες πληροφοριες στα εξης.η γυναικα μου εινα απο ταυλανδη και θελει να φερει κατι προτοτυπο απο ταιλανδη που αφορα σπα(spa).δεν εχει εργαστει ποτε στην ελλαδα και θελω να δω σε τι προγραμμα επιδοτησης μπορει να μπει και τι χρειαζεται βημα προς βημα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλησπέρα Γιάννη, και με συγχωρείς για την καθυστέρηση, αλλά δεν είδα το σχόλιό σου εδώ...
  Στο θέμα σου τώρα, για να μην φλυαρούμε, καλό θα ήταν να πας στην αρμόδια ΔΟΥ σου πρώτα, και να μάθεις αν η σύζυγός σου μπορεί να κάνει έναρξη. Αν μπορεί και δεν έχει κανένα πρόβλημα, τότε θα μπορεί και να επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Στον ΟΑΕΔ δεν θα μπορέσει, γιατί θα πρέπει να είναι γραμμένη στο μητρώο ανέργων, αλλά με όσα μου λες δεν θα μπορεί.
  Αφού λοιπόν επιβεβαιώσει πως πληροι τις προϋποθέσεις για να ανοίξει επιχείρηση στο όνομά της, τότε θα πρέπει να περιμένεις κάποια από τα προγράμματα γυναικείας επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ που ανοίγουν κατά καιρούς (αυτή την στιγμή δεν τρέχει κάτι). Για να γνωρίζεις τους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων αυτών, μπορείς να ανατρέξεις στο αντίστοιχο του 2009, που θα βρεις ΕΔΩ στο blog.
  Δες εδώ: http://e-epidotiseis.blogspot.com/2009/08/blog-post_801.html

  Στη διάθεσή σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος12:17 π.μ.

  γεια σας.
  θα ήθελα και εγω με την σειρα μου να κανω μια ερωτηση . υπαρχει καποιο ακινητο και θελω να δημιουργησω μια επιχειρηση στον πολιτιστικο χώρο. υπαρχει καποια επιδοτηση σε αυτο τον τομεα.το προβλημα μου ειναι οτι το κτιριο ειναι 4 οροφο και σκεφτομαι πως θα μπορουσε αυτη η επιχειρηση να ειναι κερδοφορα αλλα και πως να μην δυαλιθει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. kalispera sas pos boro na ertho se epoikinonia mazi sas eimaste apo tin holland

  Manager Public Relations
  chatsidakis@ifinionearth.com
  www.ifinionearth.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλησπέρα, να κάνω με την σειρά μου μια ερώτηση.
  Για να μπορέσεις να πάρεις επιδότηση από οποιοδήποτε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ πρέπει να είσαι άνεργος.
  Διαφορετικά υπάρχει προγραμμα του ΕΣΠΑ που τρέχει αυτήν την περίοδο για το άνοιγμα καινούργιας μικρομεσαίας επιχείρησης;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  Ρουμελιώτης Χάρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δάνεια έως και $ 500.000 και γραμμές πίστωσης μέχρι $ 100.000
  Απλή εφαρμογή, αποφάσεις μέσα σε λίγα λεπτά
  Χρηματοδοτήστε το ταχύτερα από μία εργάσιμη ημέρα εάν είστε εγκεκριμένος
  Αναδοχή βάσει επιχειρηματικών ταμειακών ροών, επιχειρηματικών και προσωπικών πιστώσεων
  επικοινωνήστε μαζί μας
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: atlasloan83@gmail.com
  whatsapp / Hangout + 14433459339

  ΑπάντησηΔιαγραφή