[ΕΚΛΕΙΣΕ] Τρία Νέα Προγράμματα για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα (UPDATED)

Οι «Πράσινες Υποδομές», η «Πράσινη Επιχείρηση» και η «Μετεγκατάσταση» είναι τα νέα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 136 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης, τα οποία και επιδοτούνται σε ποσοστό από 30% έως 60% ανά περιοχή. Οι δράσεις αφορούν τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και ως ημερομηνία έναρξη υποβολής προτάσεων ορίστηκε η 20ή Ιουλίου...

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές» αναφέρεται στην δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων, σε δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως η διαχείριση ή αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση, η απορρύπανση κ.λ.π. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 60 εκατ. ευρώ, η δημόσια δαπάνη 30 εκατ. ευρώ και ο προϋπολογισμός ανά έργο κυμαίνεται από 300 χιλ. έως 3 εκατ.

Το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση» ενισχύει επιχειρήσεις για δράσεις μείωσης του «περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος» και περιλαμβάνει δράσεις διαχείρισης, ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, ανάκτησης ή εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων, ενσωμάτωσης προτύπων κλπ. Και σε αυτό το πρόγραμμα ο προϋπολογισμός είναι 60 εκατ., η δημόσια δαπάνη 30 εκατ., ενώ ο προϋπολογισμός ανά έργο είναι 30 έως 200 χιλιάδες ευρώ, με τα ποσοστά να κυμαίνονται ανάλογα με την περιοχή από 30 έως 60%.

Το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» αφορά στην μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ ή ΒΙΟΠΑ, έχει δε συνολικό προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ και δημόσια δαπάνη 8 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός ανά έργο κυμαίνεται από 30 έως 300 χιλιάδες ευρώ. Το γενικό ποσοστό χρηματοδότησης κυμαίνεται στο 50% ενώ για μικρά νησιά, πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές φτάνει το 60%.

Προϋπόθεση για το πρόγραμμα είναι η επιχείρηση να έχει 3 χρόνια λειτουργίας και 3 δημοσιευμένους ισολογισμούς, να δραστηριοποιείται στη μεταποίηση και να μετεγκαθίσταται σε οργανωμένες οριοθετημένες και θεσμοθετημένες περιοχές.

Ο κ. Χατζηδάκης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού για την περίπτωση που εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής.

UPDATE: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων : 06/10/2009.

Πρώτος Γύρος Αξιολόγησης : 23/11/2009 έως και 22/01/2010.

Αρχεία
  1. Πρόγραμμα: «Πράσινες Υποδομές 2009» - Οδηγός (Αρχείο: PDF, Μέγεθος: 585.07 KB)
  2. Πρόγραμμα: «Μετεγκατάσταση 2009» - Οδηγός (Αρχείο: PDF, Μέγεθος: 796.79 KB)
  3. Παρουσίαση των Προγραμμάτων για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη (Αρχείο: PowerPoint, Μέγεθος: 1.61 MB)
  4. Πρόγραμμα: «Πράσινη Επιχείρηση 2009» - Οδηγός (Αρχείο: PDF, Μέγεθος: 901.69 KB)


Εναλλακτικά από εδώ:

«Μετεγκατάσταση 2009»
«Πράσινες Υποδομές 2009»
«Πράσινη Επιχείρηση 2009»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου