[ΕΚΛΕΙΣΕ] Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Ο Επενδυτικός Νόμος 3299/2004 χορηγεί ελκυστικά κίνητρα για επενδύσεις άνω των 100.000 €, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, που υλοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας από επιχειρήσεις ανεξάρτητα μεγέθους, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας.

Σε συνέχεια της τροποποίησής του με τον 3522/2006, δημοσιεύτηκαν οι κανονιστικές αποφάσεις για την ενεργοποίηση των διατάξεων του και είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικών αιτημάτων. Σημειώνεται πως πριν την υποβολή του έντυπου φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον Ν.3299/2004 όπως ισχύει, σε ενιαίο κείμενο, με ενσωματωμένες δηλαδή όλες τις τροποποιήσεις του...

Νόμος σε κωδικοποιημένη μορφή

Τροποποιήσεις:

 • Ν.3522/2006 - Εναρμόνιση με το νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Περιφερειακών Ενισχύσεων: (1,3mb)
 • Ν.3470/2006 - Περιεχόμενο επιλέξιμων δαπανών: TIFF (90kb)
 • Ν.3468/2006 - ΑΠΕ: δαπάνες σύνδεσης με το Δίκτυο: TIFF (329kb)
 • Ν.3631/2008: (2,2mb)
 • N.3752/2009 - Ένταξη νέων δραστηριοτήτων, αύξηση φορολογικών κινήτρων, διαφοροποίηση κινήτρων μεγάλων επενδ. Σχεδίων κλπ.: (140kb)
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 • Περιοχές προτεραιότητας εξέτασης επενδυτικών σχεδίων: (998kb)
 • Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών: (176kb)
  • Τροποποίηση απόφασης ενισχυόμενων δαπανών: (803kb)
 • Καθορισμός επιπλέον ποσοστού ενίσχυσης για ΜΜΕ: (167kb)
  • Νέο αρχείο Β. Αιγαίο: (102kb)
 • Καθορισμός συνοδευτικών δικαιολογητικών: (150kb)
  • Τροποποίηση συνοδευτικών δικαιολογητικών: (1950kb)
 • Παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων: (189kb)
  • Τροποποίηση απόφασης παραγωγής μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών: (205kb)
 • Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας: (110kb)
  • 1η τροποποίηση απόφασης εφοδιαστικής αλυσίδας: (185kb)
  • 2η τροποποίηση απόφασης εφοδιαστικής αλυσίδας: (170kb)
 • Κριτήρια αξιολόγησης: (411kb)
  • Τροποποίηση κριτηρίων αξιολόγησης: (220kb)
 • Καθορισμός ύψους παραβόλου: (62kb) και (19kb)
 • Ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες: (130kb)
 • Χαρακτηρισμός υψηλής τεχνολογίας: (205kb)
 • Χαρακτηρισμός ανάπτυξης λογισμικού: (111kb)
 • Εξαίρεση περιοχών από ενίσχυση για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων: (152kb)
 • Προϋποθέσεις ολοκληρωμένου εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων: (646kb)
 • Παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας: (129kb)
 • Εμπορευματικοί σταθμοί: (168kb)
 • Καθορισμός μέγιστου επιπλέον ποσοστού ενίσχυσης για ΜΜΕ (εκτός αιολική και ηλιακή ενέργεια): ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 • Μετάταξη κατηγορίας επενδύσεων-μέγιστο προβλεπόμενο ποσοστό ενίσχυσης: ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 • Απλοποίηση συνοδευτικών δικαιολογητικών: ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 • Προκαταβολή επιχορήγησης: ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση ελέγχου εκτελεσθέντος έργου και υποδείγματα: (2,87mb)
 • Δικαιολογητικά αίτησης ελέγχου: (37kb)
 • Δικαιολογητικά επιτόπιου ελέγχου: (50kb)
 • Καθορισμός δικαιολογητικών ελέγχου: (99kb)
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 • Εργαλείο βαθμολόγησης επενδυτικών προτάσεων βάσει κριτηρίων νέου Επενδυτικού Νόμου (Ν.3299/2004 - Β' Φάση)
 • Εγκύκλιος Έναρξης Δαπανών: (155kb)
 • Οδηγίες για παράταση 1 έτους - βάσει Ν.3752.2009: (111kb) ΝΕΟ (25/6/2009)
 • Οδηγίες εφαρμογής απόφασης εγγυητικής επιστολής: (76kb)
 • Εγκύκλιος: χώροι πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικές αγορές: (80kb)
 • Εγκύκλιος: εφοδιαστική αλυσίδα: (92kb)
 • Εγκύκλιος: Πολλαπλές αιτήσεις: (91kb)
 • Ορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων: (25kb)
 • Καθορισμός πυρόπληκτων περιοχών: (117kb)
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • Υπόδειγμα οικονομοτεχνικής μελέτης: (139kb)
 • Πίνακες υποδείγματος νέων επενδύσεων: (286kb)
 • Υπόδειγμα οικονομοτεχνικής μελέτης στον τομέα του τουρισμού: (150kb)
 • Παράρτημα οικονομοτεχνικής μελέτης τουρισμού: (320kb)
 • Υπόδειγμα υποβαλλόμενης δήλωσης για ΜΜΕ: (583kb)
 • Αίτηση ελέγχου εκτελεσθέντος έργου και υποδείγματα: (2,87mb)3 σχόλια:

 1. ILF consulting Φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές και υπηρεσίες επιδοτήσεων ΕΣΠΑ, ESPA, Αναπτυξιακού νόμου, leader, αγροτικής ανάπτυξης , ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για ιδιώτες , επιχειρήσεις, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς www.ilfconsult.com 2106926590

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ILF consulting Φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές και υπηρεσίες επιδοτήσεων ΕΣΠΑ, ESPA, Αναπτυξιακού νόμου, leader, αγροτικής ανάπτυξης , ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για ιδιώτες , επιχειρήσεις, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς www.ilfconsult.com 2106926590

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ILF consulting Φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές και υπηρεσίες επιδοτήσεων ΕΣΠΑ, ESPA, Αναπτυξιακού νόμου, leader, αγροτικής ανάπτυξης , ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για ιδιώτες , επιχειρήσεις, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς www.ilfconsult.com 2106926590

  ΑπάντησηΔιαγραφή