[ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ] Επιδοτήση για "ενεργειακό λίφτινγκ" σπιτιών & κτιρίων

Επιδότηση για «πράσινα» κτίρια από τον Νοέμβριο

Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατοικιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα που αναμένεται να ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου θα ενταχθούν όλα τα κτίρια η άδεια κατασκευής των οποίων εκδόθηκε πριν από τον Ιούλιο του 1979 αρκεί, σε περίπτωση πολυκατοικιών, το 50% να έχει κύρια χρήση ως κατοικία. Όσα από τα επιλέξιμα κτίρια βρίσκονται σε περιοχή με τιμή ζώνης ως 1500 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν σε ένα ποσοστό από 30% ως 50% του κόστους των εργασιών. Για όλα τα υπόλοιπα επιλέξιμα κτίρια θα ανακοινωθούν φορολογικά κίνητρα.
Βάσει του κανονισμού του προγράμματος υποχρεωτική είναι...
η θερμομόνωση με ψυχρή βαφή του δώματος του κτιρίου, η τοποθέτηση θερμομονωτικών πλαισίων κουφωμάτων και διπλών τζαμιών και η αντικατάσταση καυστήρων.
Προαιρετική είναι αντίθετα η αντικατάσταση ή εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και οι θερμομονωτικές παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα ΚΕΠ.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα επιδοτεί τις ακόλουθες επισκευές με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας:
1. Θερμομόνωση στο σύνολο του κελύφους του σπιτιού και τις ψυχρές βαφές
2. Τοποθέτηση θερμομονωτικών υαλοπινάκων
3. Αντικατάσταση παλαιού καυστήρα ή λέβητα με νέο υψηλής απόδοση ή σύστημα φυσικού αερίου ή σύστημα ΑΠΕ (πχ γεωθερμικό)
4. Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων


Το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται ως εξής:

Σε μονοκατοικίες: Για επεμβάσεις που δεν περιλαμβάνουν επισκευές στον εσωτερικό σκελετό (θερμομόνωση κελύφους) η επιδότηση είναι 30% ενώ εάν γίνει θερμομόνωση κελύφους η επιδότηση είναι 40%

Για πολυκατοικίες: Για επεμβάσεις χωρίς παρέμβαση στο κέλυφος η επιδότηση είναι 35% και για επεμβάσεις και στο κέλυφος 50%.
Σημειώνεται ότι στις πρώτες επεμβάσεις με τη μικρότερη επιδότηση απαιτείται μόνο έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ενώ για τις θερμομονώσεις που απαιτείται η χρήση σκαλωσιάς θα απαιτείται η έκδοση άδειας από την πολεοδομία για λόγους ασφαλείας.. Και επειδή ακριβώς η διαδικασία είναι πιο «επίπονη» για τις επεμβάσεις στο κέλυφος, γιαυτό το λόγο η επιδότηση και άρα το κίνητρο είναι μεγαλύτερο.

Το ανώτατο κόστος των επισκευών ή των έργων δεν μπορεί υπερβεί τις 120 χιλιάδες ευρώ, ενώ ήδη το ΥΠΑΝ έχει καταρτίσει κατάλογο σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς με το κοστολόγιο των εργασιών αλλά και των υλικών που απαιτούνται για κάθε εργασία. Μόνο με βάση αυτό το κοστολόγιο θα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις επιλέξιμες για ένταξη στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η λειτουργία γραμμής εξυπηρέτησης. Η απόφαση στις πολυκατοικίες θα λαμβάνεται με βάση τον κανονισμό της πολυκατοικίας ενώ καταβάλλονται προσπάθειες το πρόγραμμα να ξεκινήσει ακόμη και στην 1η Οκτωβρίου.

Με βάση τις εκτιμήσεις του ΥΠΑΝ από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 100 χιλιάδες νοικοκυριά ή 400 χιλιάδες πολίτες ενώ αναμένεται να επισκευαστούν περίπου 20 με 30 χιλιάδες κτίρια. Από τις επεμβάσεις αυτές αναμένεται η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας της τάξης του 50 έως 70% ανάλογα με το «πακέτο» επεμβάσεων που θα επιλεγεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου