Που θα βρω χρήματα για να κάνω την δική μου επιχείρηση;

Πόσες φορές έχετε σκεφτεί να κάνετε μια δική σας επιχείρηση, αλλά δεν είχατε τα απαιτούμενα χρήματα; Το αποτέλεσμα κάθε φορά είναι να εγκαταλείπετε την ιδέα σας, μη γνωρίζοντας όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν. Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ενημέρωσης, ή και στην «επιλεκτική» ενημέρωση σε μικρούς κύκλους επιχειρηματιών, για… ευνόητους λόγους. Γι’ αυτό θα πρέπει να φροντίσετε να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα από εξειδικευμένους συνεργάτες...

Πάντα να έχετε υπ’ όψιν σας πως «χρηματοδοτούμαι» σημαίνει «παίρνω ρίσκο». Από τις αναρίθμητες επιχειρηματικές ιδέες μόνο μερικές καταφέρνουν να χρηματοδοτηθούν και ελάχιστες μετατρέπονται σε εμπορικά προϊόντα, ενώ μόνο λίγες από αυτές οδηγούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Αυτό πολύ απλά σημαίνει πως η κατάλληλη προετοιμασία θα μειώσει το ρίσκο αυτό, και πως θα πρέπει να έχετε εξοπλιστεί με τις κατάλληλες και αντικειμενικές προβλέψεις. Εξ’ ορισμού «η επιχειρηματικότητα είναι η τέχνη να αξιολογείς και να αναλαμβάνεις λελογισμένο ρίσκο».

Έτσι, πριν από την χρήση οποιουδήποτε χρηματοδοτικού εργαλείου, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί δύο πολύ σημαντικές διαδικασίες:

α) Να έχετε κατανοήσει καλά τις ανάγκες της επένδυσης σας, με:
- Ένα προσεκτικά σχεδιασμένο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan)
- Αναλυτική μελέτη των αναγκών σας
- Πραγματική εκτίμηση του ύψους της επένδυσης (κτίρια, εξοπλισμός, ρευστότητα, ανθρώπινοι πόροι, κλπ)
- Εκτίμηση της χρονικής ροής απαίτησης χρήματος
- Υπολογισμό της ικανότητας αποπληρωμής
- Εκτίμηση της απόδοσης του κεφαλαίου

β) Να έχετε κατανοήσει καλά την λειτουργία του εκάστοτε χρηματοδοτικού προϊόντος, όπως:
- Αμεσότητα χρηματοδότησης
- Κόστος χρήματος
- Προϋποθέσεις χρηματοδότησης
- Επιπτώσεις
- Διαθεσιμότητα λύσεων

Τα είδη των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία μια επιχείρησης είναι το αρχικό κεφάλαιο (δαπάνες ίδρυσης, αγοράς παγίων, οργάνωσης, κλπ), και το κεφάλαιο κίνησης (κάλυψη αξίας αποθεμάτων, διαφοράς μεταξύ απαιτήσεων και υποχρεώσεων, κλπ).

Παρακάτω λοιπόν ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των μορφών χρηματοδότησης / κεφαλαίου που κυριαρχούν στη Ελληνική αγορά.

1) ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

- Ίδια κεφάλαια: Τα δικά σας περιουσιακά στοιχεία, όπως διαθέσιμα χρήματα, καταθέσεις, μετοχές, ακίνητα, κλπ. Μπορεί όμως να είναι και άυλα αγαθά (δηλαδή μια απαίτηση σε μελλοντικό όφελος, που δεν έχει φυσική ή οικονομική υπόσταση), αλλά υπολογίζονται εξ ίσου με τα υλικά, όπως: η φήμη και πελατεία, η γνώση της αγοράς, η εμπιστοσύνη στις συναλλαγές, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το λογισμικό Η/Υ, οι βάσεις δεδομένων, οι λίστες πελατών, οι τεχνικές ανάπτυξης σχέσεων με τους πελάτες , οι συμφωνίες με τους εργαζομένους, κλπ.

- Κεφάλαια φίλων/συγγενών/μεντόρων: Χρήματα που αποκτήθηκαν με δανεισμό από συγγενείς ή φίλους, γεγονός που πολύ συχνά σηματοδοτεί και το τέλος των σχέσεων. Μέντορες είναι οι προσωπικοί σας σύμβουλοι, με παραπάνω εμπειρίες ή μόρφωση από εσάς, που μπορεί να συνεισφέρουν και οικονομικά στην επιχειρηματική σας ιδέα.

- Προκαταβολή πληρωμής. Προϊόντα που θα προπωληθούν, κάνοντας έκπτωση στην τελική τιμή. Αυτό απαιτεί εξασφάλιση της ποιότητας και της παράδοσης των προϊόντων. Αν το κέρδος είναι χαμηλότερο από τα επιτόκια του δανεισμού, αξίζει τον κόπο και εξασφαλίζονται πωλήσεις. Αυτό όμως δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, ειδικά για νέα προϊόντα και τεχνολογίες.

2) ΜΗ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

- Τραπεζικός Δανεισμός. Είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη μορφή χρηματοδότησης στους περισσότερους ανθρώπους, και αποτελεί την βάση του οικονομικού μας συστήματος. Χωρίς δάνεια δεν θα παραγόταν χρήμα. Έτσι, τα δάνεια ενθαρρύνονται και διαφημίζονται συνεχώς, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες μορφές, πράγμα που τα κάνει πιο δημοφιλή στο ευρύ κοινό. Παρά τους σύγχρονους μηχανισμούς χρηματοδότησης, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον μία στις τρεις νέες επιχειρήσεις καταφεύγει στον τραπεζικό δανεισμό.

Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή. Με την κάλυψη έστω και ενός μικρού κομματιού των επιχειρηματικών σας αναγκών, η τράπεζα αποκτά νομικά προνόμια και δημιουργούνται δεσμεύσεις. Οι τράπεζες εξακολουθούν να είναι προσκολλημένες στη λογική των εμπράγματων ασφαλειών. Για ένα νέο επιχειρηματία, αυτό σημαίνει ότι για να πάρει τραπεζικό δάνειο πρέπει να βάλει ως εγγύηση μέρος ή και ολόκληρη την προσωπική του περιουσία, ή την περιουσία κάποιου τρίτου εγγυητή. Για την τράπεζα η διεκπεραίωση ενός αιτήματος για μικρό δάνειο αντιπροσωπεύει αναλογικά υψηλό κόστος, και είναι σίγουρα αναγκαίος ο εξοπλισμός του επιχειρηματία με τα κατάλληλα εργαλεία (επιχειρηματικό σχέδιο) ώστε να πείσει την τράπεζά του από την πρώτη κιόλας επίσκεψη. Είναι επίσης γνωστό ότι οι τράπεζες δεν δανείζουν σε όλους τους πελάτες τους με το ίδιο επιτόκιο, αλλά αυτό εξαρτάται από την πιστοληπτική και διαπραγματευτική ικανότητα του δανειοδοτούμενου.

Ως γενικό συμπέρασμα για τον τραπεζικό δανεισμό μπορούμε να πούμε ότι η πρόσβαση των νέων επιχειρήσεων σε αυτά τα κεφάλαια είναι(σε γενικές γραμμές) περιορισμένη και όπου παρέχεται τέτοιου είδους χρηματοδότηση, αυτό γίνεται υπό όρους μάλλον ασύμφορους για το νέο επιχειρηματία.

- Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing). Είναι μία σύγχρονη μέθοδος μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική χρήση. Κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από νομική μορφή και μέγεθος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη μορφή χρηματοδότησης.
Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας επιλέγει τον εξοπλισμό ή το ακίνητο που θεωρεί κατάλληλο για τις ανάγκες του, η εταιρεία Leasing το αγοράζει από τον προμηθευτή ή από τον ιδιοκτήτη του και στη συνέχεια το ενοικιάζει για προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής μπορεί είτε να επιστρέψει το πάγιο και να τερματίσει το συμβόλαιο, είτε να εξαγοράσει το πάγιο (εξοπλισμός - ακίνητο) έναντι συμβολικού τιμήματος είτε να ανανεώσει τη σύμβαση για ορισμένο χρόνο.

- Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring). Λειτουργεί με βάση μια σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του επιχειρηματία/προμηθευτή και της εταιρείας/ πράκτορα, με την οποία ο προμηθευτής εκχωρεί στον πράκτορα απαιτήσεις είσπραξης οφειλών έναντι των πελατών του. Πιο απλά, ο προμηθευτής αναθέτει στον πράκτορα να εισπράξει εκείνος οφειλόμενα ποσά από τιμολόγια, επιταγές, συναλλαγματικές κλπ. που του έχουν δώσει οι πελάτες του, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες είσπραξης. Αποτελεί ένα εύκολο άμεσο και γρήγορο τρόπο χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης και είσπραξης των απαιτήσεων μιας επιχείρησης τις αναλαμβάνει ο πράκτορας, ιδιαίτερα όταν την επιχείρηση βαραίνουν ζημίες από αφερέγγυους πελάτες. Το τελευταίο είναι σημαντικό, γιατί οι δικαστικές δαπάνες είσπραξης των οφειλομένων προς την επιχείρηση ποσών είναι μεγάλες, και γιατί δεν υπάρχουν εμπράγματες ασφάλειες (π.χ. προσημειώσεις, υποθήκες κλπ.) για τις απαιτήσεις.

- Εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capitals). Είναι χρηματοπιστωτικές εταιρείες που χορηγούν κεφάλαιο μέσω της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Εκτός των κεφαλαίων, συμμετέχουν και στην διαχείριση της επιχείρησης, προσφέροντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους. Σκοπός τους είναι η αύξηση του κεφαλαίου και η κερδοφορία της επιχείρησης, ώστε να αποχωρήσουν κερδισμένοι. Με λίγα λόγια συμμετέχουν και στο ρίσκο.

- Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business Angels). Με αυτόν τον όρο εννοούμε τους ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι επενδύουν χρήματα και διαθέτουν χρόνο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Συνήθως, είναι μέτοχοι ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη εταιριών, senior managers ή σύμβουλοι επιχειρηματικού σχεδιασμού, αλλά και συνταξιούχοι πρώην σύμβουλοι επιχειρήσεων. Ο ρόλος τους είναι διττός: από τη μια είναι επενδυτές που επενδύουν τα κεφάλαιά τους, και από την άλλη έχουν ενεργό ρόλο στην επιχείρηση αυτή είτε μετέχοντας στο διοικητικό συμβούλιο και παρέχοντας ανεπίσημα συμβουλευτικές υπηρεσίες είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, δουλεύοντας σε αυτήν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Όταν η επιχείρηση αναπτυχθεί αρκετά ο «ανεπίσημος επενδυτής» αποχωρεί εξαργυρώνοντας την συμμετοχή του πουλώντας το μερίδιό του σε άλλον επενδυτή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή στην ίδια την εταιρεία.

- Επιχειρηματικές Θερμοκοιτίδες (Business Incubators). Είναι εταιρείες οι οποίες παρέχουν σε νέο-ιδρυόμενες και με προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης εταιρείες χρηματοδότηση, χώρους και εξοπλισμό, υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη (όπως σε θέματα φοροτεχνικά, λογιστικά, νομικά, πληροφορικής, εξεύρεσης προσωπικού, κλπ), αλλά και ένα δίκτυο επαφών με πελάτες και προμηθευτές. Ως αντάλλαγμα η Επιχειρηματική Θερμοκοιτίδα παίρνει ένα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου και / ή (σπανιότερα) πληρωμές από την νέο ιδρυόμενη εταιρεία.

- Άμεσες Ενισχύσεις (επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις). Σπουδαία πηγή χρηματοδότησης είναι οι επιδοτήσεις από διάφορα προγράμματα που εντάσσονται σε Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, γραμματείες και ταμεία στήριξης. Εκτός τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 ο οποίος είναι διαρκής, όλα τα προγράμματα είναι «ανταγωνιστικά» με καταληκτική ημερομηνία. Κάθε πρόγραμμα έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό και δέχεται προτάσεις τις οποίες αξιολογεί και βαθμολογεί ο φορέας υλοποίησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Εγκρίνονται οι προτάσεις που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Γενικότερα, τα προγράμματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ποικίλουν μεταξύ τομέα παρέμβασης (Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) και γεωγραφικής περιοχής (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα). Η προκήρυξη τους, όπως και οι όροι, με τους οποίους παρέχεται η χρηματοδότηση μπορεί να διαφέρει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Τα περισσότερα προγράμματα, εξ' άλλου, προκηρύσσονται περιοδικά και κατά κύκλους, γεγονός που καθιστά δυσχερή την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Γι’ αυτό αν θέλετε να επωφεληθείτε από τα προγράμματα αυτά, φροντίστε λαμβάνετε συνεχή πληροφόρηση.

Η φάση που διανύουμε είναι, ωστόσο, μια φάση μεταβατική μεταξύ των προγραμμάτων του Γ΄Κ.Π.Σ και της νέας προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013). Πολλά προγράμματα ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους και νέα προγράμματα θα ακολουθήσουν. Εκτός απ’ τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 με την τροποποίηση 3522/2006 που «τρέχει» αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και πολλά άλλα που τρέχουν παράλληλα και θα τα βρείτε εδώ στο e-pidotiseis.blogspot.com.* Το παρόν άρθρο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και η αναδημοσίευσή του στο e-pidotiseis.blogspot.com γίνεται με άδεια του συντάκτη. Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναδημοσίευση του χωρίς την άδεια του συντάκτη.

22 σχόλια:

 1. καλημέρα φίλε μου έχω ένα ικοπεδο 550 μέτρα παραθαλάσιο και θελλο να κάνω ενικιαζόμενες κατικίες τουριστικές δηλαδή να βάλλο μέσα διο η τρία μπαγγαλος ξύλινα σπιτάκια είμαι σαράντα χρόνων έχω και ακίνητα για εγγυητική αν χριαστή ύπαρξη κάτι για ασπροβάλτα μήπως ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος9:28 π.μ.

  Καλησπέρα! Θέλουμε να ανοίξουμε με 2 φιλους μου ενα παραδοσιακό μεζεδοπωλείο στην Κρήτη. ειμαστε και οι 3 μακροχρονιοι ανεργοι, 25 χρονων. Υπαρχει καποιο επιδοτουμενο προγραμμα ειτε απο εσπα ειτε απο οαεδ? επισης θα χρειαστουν ιδια κεφαλαια και αν ναι σε τι ποσοστο και κατα ποσο αυτα μπορουν να καλυφθουν με μορφη δανειου απο τραπεζα με ενα καλο businness plan συν την επιδοτηση. ευχαριστω

  ΥΓ. συγνωμη που ποσταρω το σχολιο μου και εδω, αλλα στην σχετική αναρτηση σου για τις αποροιες δε μου εμφανιζει όλα τα σχολια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος1:50 π.μ.

  Καλησπερα Moss!
  Ειμαι στα 34 προς 35, ανεργος αυτη τη στιγμη και σκεφτομαι να ανοιξω ενα μικρο περιπτερο/mini market στην περιοχη που μενω, αφου δεν υπαρχει. υπαρχει καποια επιδοτηση γι αυτο? μενω στη Ροδο και τα ιδια κεφαλαια μου αυτη τη στιγμη ειναι....2-3000(τρεις χιλιαδες) ευρω. Να ελπιζω ή μπα? Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος4:56 μ.μ.

  KALHSPERA MOSS.. EIMAI O NIKOS APO KATERINH.. THELW NA RWTISW .. EXW SKOPO NA ANOIKSW ENA FAST FOOD STHN PARALIA KATERINHS TO YPOLOGIZW MAZI ME TA ENOIKIA 20.000 EYRO.. MA DEN EXW KEFALEO NA DIATHESW.. THA EITHELA MIA MIKRH BOHTHEIA OS PROS AN YPARXOYN EPIDOTOYMENA PROGRAMATA H GENIKA POIES KINISEIS MPORW NA AKOLOYTHISW OSTE NA TO YLOPOIHSW... SEYXARISTW!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είμαι Mr.Doimic Διαχείρισης Προσωπικών Επενδύσεων, νόμιμες και
   Αναγνωρισμένη δανειολήπτες. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το μέσο για εσάς
   Μπορώ να παρέχει διαθέσιμη μια αξιόπιστη δικαιούχους
   Θα σας δώσω ένα 3%
   Επιτόκιο για διαχειριστή.

   υπηρεσίες:

   * Δάνεια Auto
   * Δάνειο σταθεροποίησης χρέους
   * Πιστωτική γραμμή
   * Δεύτερο δάνειο
   * Επιχειρηματικά δάνεια
   * Προσωπικά Δάνεια
   * Διεθνή δάνεια.

   Παρακαλούμε γράψτε πίσω αν ενδιαφέρονται, μπορείτε να μου στείλετε
   E-mail: unverialfund@outlook.com

   αφορά,
   Ο κ Doimic

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος12:53 μ.μ.

  Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο;
  Μήπως χρειάζονται οικονομική βοήθεια;
  Μήπως επιχείρηση, εταιρεία ή τον κλάδο σας χρειάζονται οικονομική βοήθεια;
  Μήπως χρειάζεται χρηματοδότηση για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας;
  Μήπως χρειάζεται χρηματοδότηση για να επεκτείνετε την επιχείρησή σας;
  Μήπως θα πρέπει να έχετε προσωπικό δάνειο; e-mail: yanischrisgr@hotmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Χαίρετε,
  Αυτό είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό που κα Jane Alison, ένα ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυμα δάνειο έχει ανοίξει μια οικονομική ευκαιρία για όλους που έχουν ανάγκη από κάθε οικονομική βοήθεια. Δίνουμε έξω δάνειο με επιτόκιο 2% σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και εταιρείες κάτω από ένα σαφή και κατανοητό τρόπο και την κατάσταση. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας μέσω e-mail στο: (saintloans@hotmail.com)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 7. Δάνεια !! Δάνεια !! Δάνεια !! Υπάρχει κάποιος εδώ που εξακολουθεί να αγωνίζεται για να πάρει ένα δάνειο εκεί; Είστε στην ανάγκη ενός δανείου για οποιοδήποτε λόγο και δεν ξέρετε από πού να πάρει τα φτηνά και αξιόπιστα δάνεια, τη βοήθειά σας είναι επιτέλους εδώ, και είμαστε προσφέρουν φθηνά δάνεια με χαμηλό επιτόκιο μόλις 2%. Οι οφειλέτες που ενδιαφέρονται θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο (FOXFINANCE1996@GMAIL.COM) ή στην ιστοσελίδα μας: http://morisloancompany6.wix.com/morisloancompany και να πάρει τα δάνεια τους σήμερα.

  Σας ευχαριστώ.
  RODNEY FOX
  Email: FOXFINANCE1996@GMAIL.COM, foxfinance20@yahoo.com
  Website: http://morisloancompany6.wix.com/morisloancompany

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Γεια σας κυρίες και κύριοι.

  Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν δυσκολίες να πάρει ένα δάνειο, απλά για το λόγο αυτό και η αφοσίωση στην κοινωνική, για να φέρει βοήθεια, ανεξάρτητα από τη χώρα διαμονής σας
  Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω e-mail για περισσότερες πληροφορίες.
  η κοινωνική, η δέσμευσή μου.
  E-mail: nathernandeez@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Είμαι ο κ Rod Williams, ένα νόμιμο και ένα αξιόπιστο δανειστή χρήματα. Εμείς
  είναι από ROD WILLIAMS ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Εμείς δανείζει κεφάλαια με
   τα άτομα που έχουν ανάγκη από οικονομική βοήθεια με την κακή πίστωση ή σε
   ανάγκη από χρήματα για να πληρώσει τους λογαριασμούς ή να επενδύσουν στις επιχειρήσεις.

  Έχετε ψάξει για το δάνειο; δεν έχετε να ανησυχείτε γιατί είστε
  στο σωστό μέρος Προσφέρουμε
  Δάνειο που κυμαίνονται από 5.000 εκατομμύρια σε 20.000.000 εκατ χαμηλό επιτόκιο
  ποσοστό 3%.

  Αν είστε στην ανάγκη ενός δανείου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email:
  rodwilliamsloaninvestment123@outlook.com

  Ευγενικά να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι και ικανοί να προσφέρουν δάνειο
  ποσό. Πλήρης / συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα Αίτησης, έτσι ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν τη
  διαδικασία δανείου.

   1: Όνομα (τα): ....................
   2: Χώρα: ...................
   3: Κράτος: .................... Διεύθυνση κατοικίας: ................
   4: Ηλικία: ...........................
   5: Μηνιαίο Εισόδημα: ...............................
   6: Ύψος: ..............................
   7: Διάρκεια Δανείου: ............................
   8: Ποσό που απαιτείται: .................
   9: Τηλέφωνο: ....................
   10: Επάγγελμα: ...........................
   11: Τέλος, ένα σαρωμένο αντίγραφο είτε της
   Μετά από αυτή θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί απάντησή σας:

     * Διεθνές Διαβατήριο
     * Αδεια οδήγησης


   ROD WILLIAMS ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Ψάξτε για έναν καλύτερο τρόπο για την οικονομική ελευθερία! ...

   Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Καλή μέρα,
  Είστε που έχουν ανάγκη από επείγουσα δάνειο;
  Καθαρίστε το χρέος σας, την επέκταση της επιχείρησής σας, την προσωπική
  Δάνειο», μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
  Αξιόπιστη δάνειο με χαμηλό επιτόκιο από 2%, και
  Προσιτό σχέδιο πληρωμής με καλή πίστη
  Όροι Email: ailesfunds@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Χρειάζεστε ένα γνήσιο δάνειο για επαγγελματικούς σκοπούς ή να πληρώσετε την επαφή σας με το χρέος Ο κ. Kellie Wilson τώρα για γνήσια δάνεια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Oceanicfinance113@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Χαίρετε,

  Η MARTIN LAURA FINANCE FIRM προσφέρει σήμερα δάνεια οποιουδήποτε είδους για να ικανοποιήσουν τους οικονομικούς περιορισμούς σας, ανεξάρτητα από την κατάστασή σας που κυμαίνεται από $ 5.000. Σε 100.000.000 δολάρια σε προσιτό επιτόκιο 3%, Ασφάλειες δωρεάν, κακή πίστωση αποδεκτή. Το ποσό δανείου είναι διαπραγματεύσιμο, υπηρεσίες αξιοπιστίας που προσφέρουμε. Αρμονική εφαρμογή μόνο μέσω (martinlaurafinancefirm@gmail.com) Επιτυχία όλων.

  Τις καλύτερες ευχές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Χαίρετε,

  Η MARTIN LAURA FINANCE FIRM προσφέρει σήμερα δάνεια οποιουδήποτε είδους για να ικανοποιήσουν τους οικονομικούς περιορισμούς σας, ανεξάρτητα από την κατάστασή σας που κυμαίνεται από $ 5.000. Σε 100.000.000 δολάρια σε προσιτό επιτόκιο 3%, Ασφάλειες δωρεάν, κακή πίστωση αποδεκτή. Το ποσό δανείου είναι διαπραγματεύσιμο, υπηρεσίες αξιοπιστίας που προσφέρουμε. Αρμονική εφαρμογή μόνο μέσω (martinlaurafinancefirm@gmail.com) Επιτυχία όλων.

  Τις καλύτερες ευχές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Χρειάζεστε 100% δάνειο; Μπορώ να εξυπηρετήσω τις οικονομικές σας ανάγκες με λιγότερα προβλήματα επιστροφής και γι 'αυτό σας χρηματοδοτούμε μόνο για 2%. Ανεξάρτητα από την κατάστασή σας, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, έχουν αποπληρωμένη πιστοληπτική ικανότητα, μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευέλικτη αποπληρωμή από 1 έως 30 έτη. Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: ceciliagodfreyloanfirm@gmail.com


  Ψάχνετε για μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα δάνεια

  1 Πλήρες όνομα: ............................
  2 Διεύθυνση επικοινωνίας: .......................

  3.Κοινότητα: .....................

  4.Sex: ...............

  5. Απαιτούμενο ποσό δανείου: ....................
  6. Διάρκεια Δανείων: ...................
  7. Άμεσος αριθμός τηλεφώνου: .................

  Πολλή αγάπη,

  Ceciliagodfreyloanfirm

  μεγάλο
  Κα: Cecilia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Hola,
   Soy Richard Quiero compartir el buen trabajo de Dios en mi vida con mi gente en busca de préstamos en Asia y otras partes de la palabra, porque la economía es mala en algunos países.
   Actualmente vivo en Yakarta aquí en Indonesia. Soy una viuda con cuatro hijos y estoy atrapado en una situación financiera en julio de 2016 y tengo que refinanciar y pagar mis cuentas.
   Soy una víctima de una estafa de crédito de 4 créditos, perdí tanto dinero porque estaba buscando un préstamo de su compañía. Casi me muero en el proceso porque fui arrestado por personas de mi propia deuda, antes de que me liberaran de la prisión y mis amigos explicaron mi situación y luego me presentaron a una compañía de préstamos confiada por ROSELINE PHILIP LOAN FIRM.
   Para las personas que buscan préstamos? Así que tienes que tener mucho cuidado porque muchas compañías de préstamos están en las estafas de Internet aquí, pero todavía son muy reales en las compañías de préstamo falso.
   Conseguí un préstamo de ROSELINE PHILIP LOAN FIRM Rp500.000.000 muy fácilmente dentro de las 24 horas después de que me presenté, así que decidí compartir el buen trabajo de Dios a través de ROSELINE PHILIP LOAN FIRM en mi vida familiar. Le aconsejo amablemente si usted necesita un préstamo póngase en contacto con ROSELINE PHILIP LOAN FIRM. Póngase en contacto con ellos por correo electrónico:. (Roselinephiliploanfirm@gmail.com)
   También puede ponerse en contacto conmigo a través de mi correo electrónico en (richardwilliamsal112@gmail.com) si le resulta difícil o desea un procedimiento para obtener un préstamo, gracias y Dios te bendiga.

   Διαγραφή
 15. Χρειάζεστε 100% δάνειο; Μπορώ να εξυπηρετήσω τις οικονομικές σας ανάγκες με λιγότερα προβλήματα επιστροφής και γι 'αυτό σας χρηματοδοτούμε μόνο για 2%. Ανεξάρτητα από την κατάστασή σας, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, έχουν αποπληρωμένη πιστοληπτική ικανότητα, μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευέλικτη αποπληρωμή από 1 έως 30 έτη. Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: ceciliagodfreyloanfirm@gmail.com


  Ψάχνετε για μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα δάνεια

  1 Πλήρες όνομα: ............................
  2 Διεύθυνση επικοινωνίας: .......................

  3.Κοινότητα: .....................

  4.Sex: ...............

  5. Απαιτούμενο ποσό δανείου: ....................
  6. Διάρκεια Δανείων: ...................
  7. Άμεσος αριθμός τηλεφώνου: .................

  Πολλή αγάπη,

  Ceciliagodfreyloanfirm

  μεγάλο
  Κα: cecilia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Χρειάζεστε 100% δάνειο; Μπορώ να εξυπηρετήσω τις οικονομικές σας ανάγκες με λιγότερα προβλήματα επιστροφής και γι 'αυτό σας χρηματοδοτούμε μόνο για 2%. Όποια και αν είναι η κατάστασή σας, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση, μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευέλικτη αποπληρωμή από 1 έως 30 έτη. Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: rechaelfrankloanfirm@gmail.com  Ψάχνετε για μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα δάνεια

  1 Πλήρες όνομα: ............................
  2 Διεύθυνση επικοινωνίας: .......................

  3.Κοινότητα: .....................

  4.Sex: ...............

  5. Απαιτούμενο ποσό δανείου: ....................
  6. Διάρκεια Δανείων: ...................
  7. Άμεσος αριθμός τηλεφώνου: .................

  Πολλή αγάπη,

  Rechaelfrankloanfirm@gmail.com

  μεγάλο
  Κα: Rechael

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Καλημέρα σε όλους,
  Είμαστε Χριστιανική οργάνωση που έχει δημιουργηθεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους σε ανάγκες βοήθειας, όπως η οικονομική βοήθεια. Έτσι εάν περνάτε από οικονομικές δυσκολίες ή βρίσκεστε σε οποιαδήποτε οικονομική αναστάτωση και χρειάζεστε κεφάλαια για να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση ή χρειάζεστε δάνειο να εξοφλήσετε το χρέος σας ή να εξοφλήσετε τους λογαριασμούς σας, να ξεκινήσετε μια ωραία επιχείρηση ή να δυσκολευτείτε να λάβετε κεφάλαιο από τοπικές τράπεζες, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσω e-mail barbarahodgeloanfirm@gmail.com. για τη Βίβλο λέει "" Λουκάς 11:10 Ο καθένας που ζητά λαμβάνει, Αυτός που αναζητά βρίσκει. και σε εκείνον που χτυπά, η πόρτα θα ανοίξει ". Μην αφήνετε λοιπόν την ευκαιρία να σας περάσει, επειδή ο Ιησούς είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και για πάντα περισσότερο. Παρακαλώ, αυτό είναι για τους σοβαρούς και τους Θεούς που φοβούνται τον Άνθρωπο.
  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου barbarahodgeloanfirm@gmail.com.

  Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα εξής:
  Ενοποίηση χρέους
  Δεύτερη υποθήκη
  Επιχειρηματικά δάνεια
  Προσωπικά δάνεια
  Διεθνή Δάνεια
  Δάνειο για οποιοδήποτε είδος
  Οικογενειακό δάνειο
  ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ

  Φόρμα αίτησης δανείου:

  * Όνομα του αιτούντος:
  * Διεύθυνση:
  * Πόλη:
  * Κατάσταση:
  * Χώρα:
  * Φύλο:
  * Οικογενειακή κατάσταση:
  * Ηλικία:
  * Επάγγελμα:
  * Εισοδήματα:
  * Τηλ:
  * Κινητό:
  * Ποσό που ζητήθηκε:
  * Διάρκεια δανείου:
  * Σκοπός δανείου:
  * Έχετε υποβάλει αίτηση για ένα δάνειο πριν;
  * Αν ναι; Όνομα εταιρείας & Τοποθεσία:

  ΕΡΓΑΣΙΑ:

  * Χώρο εργασίας:
  * Διεύθυνση:
  * Τηλεφωνικό νούμερο:

  Διευθυντής δανείων.

  Δευτέρα-Σάββατο: 7: 30 π.μ.-6: 30μμ {Χρόνος επεξεργασίας}.
  Κυριακή: 12μ.μ.-6: 30μμ {Χρόνος επεξεργασίας}
  Αφού υποβάλετε την αίτηση δανείου, μπορείτε να περιμένετε μια προκαταρκτική απάντηση λιγότερο από 24 ώρες και να χρηματοδοτήσετε εντός 72-96 ωρών από τη λήψη των πληροφοριών που χρειάζεστε από εσάς.

  BARBAR HODGE

  barbarahodgeloanfirm@gmail.com ή κειμένου ή τηλεφωνήστε μας στο +15017229938
  Αναμονή της γρήγορης απάντησής σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. προσφορά δανείου σε 48 ώρες.
  Γεια σας, έχετε οικονομικές ανησυχίες; Και εκείνοι που έχουν προβλήματα να πάρουν κεφάλαια δανείων από τις τοπικές τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ανατρέξτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: maurogiovanni00@gmail.com

  whatsapp: +33 6 44 68 84 20

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. προσφορά δανείου σε 48 ώρες.
  Γεια σας, έχετε οικονομικές ανησυχίες; Και εκείνοι που έχουν προβλήματα να πάρουν κεφάλαια δανείων από τις τοπικές τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ανατρέξτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: maurogiovanni00@gmail.com

  whatsapp: +33 6 44 68 84 20

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΔΑΝΕΙΟ?

  Σήμερα προσφέρουμε ένα σύστημα κυμαινόμενου δανείου με επιτόκιο 2% με έγκυρη κάρτα ταυτότητας για επαλήθευση.
  Μπορείτε να στείλετε το αίτημα δανείου σας για οποιοδήποτε ποσό του δανείου που χρειάζεστε.
  Προσφέρουμε δάνεια που κυμαίνονται από $ 5.000,00 USD Min. $ 50.000.000,00 USD Μέγ.
  Είμαστε μακροχρόνια πίστωση από πέντε (5) έως πενήντα (50) χρόνια κατ 'ανώτατο όριο.
  Δώστε το ακόλουθο είδος δανείου: δάνειο έργου, δάνειο αναχρηματοδότησης, δάνεια επιχειρηματικών επενδύσεων, δάνεια αυτοκινήτου ή οχήματος, δάνειο σπουδαστών, ενοποίηση χρέους, στεγαστικά δάνεια, προσωπικά δάνεια, δάνεια ταξιδιού και διακοπών, χριστουγεννιάτικα δάνεια και δάνεια νέου έτους.
  Η εταιρεία μας χρειάζεται επίσης ένα άτομο που μπορεί να είναι εκπρόσωπος της εταιρείας μας στη χώρα σας.
  Επικοινωνήστε με το γραφείο BARBARA HODGE FINANCIAL LOAN FIRM μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: barbarahodgeloanfirm@gmail.com. fredhenryloanfirm@gmail.com ή καλέστε μας στο +12149978460

  ΑπάντησηΔιαγραφή