ΤΕΜΠΜΕ Β'ΚΥΚΛΟΣ - Ενημερωτικό σημείωμα υπουργείου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΜΠΜΕ)
ΠΟΡΕΙΑ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΕΜΠΜΕ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 10.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 36.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ

• Στη Β’ Φάση του ΤΕΜΠΜΕ ενισχύθηκαν περισσότερες από 10.000 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέχρι σήμερα – αριθμός που αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, που δανειοδοτήθηκαν, κατά την Α’ Φάση...

• Διασφαλίστηκαν περισσότερες από 36.000 θέσεων εργασίας.

• Η αξία των εγκεκριμένων δανείων υπερέβη τα 720 εκ. ευρώ.

• Το 90% των δανείων, ήτοι περισσότερα από 9.000 δάνεια, δόθηκαν σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν από 0 έως 9 εργαζόμενους.

• Ο μεγαλύτερος αριθμός δανείων δόθηκε στις περιφέρειες της Αττικής (3.552) και της Κ. Μακεδονίας (1.675), όπου εδρεύουν και οι περισσότερες επιχειρήσεις της Ελλάδας.

• Κύριοι κλάδοι που ενισχύθηκαν, σε ποσοστό άνω του 80% των δανείων που δόθηκαν, ήταν το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, τα ξενοδοχεία-εστιατόρια, η πώληση, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων-οχημάτων, οι κατασκευές και η βιομηχανία τροφίμων-ποτών.


ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α’ + Β’ ΦΑΣΗ)

Α’ ΦΑΣΗ Β’ ΦΑΣΗ Α’+ Β’ ΦΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 27.069 >50.000 >77.069
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ: €3,2 δισ. €6,3 δισ. €9,5 δισ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: €2,5 δισ. €5 δισ. €7,5 δισ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Το ΤΕΜΠΜΕ αποτελεί ένα μοναδικό ίσως παράδειγμα αποτελεσματικής συνεργασίας του ελληνικού δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, δηλ. του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και των επιχειρήσεων, που υπέβαλαν αίτηση.
• Χωρίς γραφειοκρατία, το ΤΕΜΠΜΕ άμεσα και αποτελεσματικά αξιοποίησε πρωτοποριακά ηλεκτρονικά συστήματα υποδοχής και επεξεργασίας των αιτήσεων, που απέκλειαν οποιαδήποτε παρέμβαση ή ευνοϊκή μεταχείριση.
• Το ΤΕΜΠΜΕ αποτέλεσε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που βοήθησε χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις, σε μία πολύ δύσκολη στιγμή.
• Η υλοποίησή του δεν επιβαρύνει το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, καθότι η Β’ Φάση ξεκίνησε, μετά από συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών.
• Η Β’ Φάση του ΤΕΜΠΜΕ συνάδει με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Eurostat, ενώ παράλληλα, πληρεί τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού.
• Επίσης, στο σχεδιασμό της Β’ Φάσης του ΤΕΜΠΜΕ ελήφθησαν υπόψη και υλοποιήθηκαν αιτήματα επιχειρηματικών φορέων και εκπροσώπων της αγοράς, π.χ., θετικός μέσος όρος τριών τελευταίων χρήσεων.
• Η κατάργηση της επιδότησης επιτοκίου, στη Β’ Φάση, οφείλεται στην προσπάθεια της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για εξοικονόμηση πόρων και χρηματοδότηση επιχειρηματικών προγραμμάτων και δράσεων, αλλά και την εξάλειψη διαφόρων φαινομένων, που παρατηρήθηκαν, σχετικά με την αξιοποίηση της επιδότησης επιτοκίου σε δάνεια, που καταβλήθηκαν, κατά την Α’ Φάση.
• Ωστόσο, παρά την κατάργηση της άμεσης επιδότησης, διασφαλίσαμε – μετά από συμφωνία με τις τράπεζες – ότι το επιτόκιο θα παραμείνει σημαντικά χαμηλό, συγκριτικά με το μέσο όρο, και θα εξακολουθήσει να τελεί υπό την εγγύηση του Δημοσίου.
• Αποτελεί ένα από τα ελάχιστα – εάν όχι το μοναδικό – πρόγραμμα χρηματοδότησης, που διασφαλίζει χιλιάδες θέσεις εργασίας, καθώς η διατήρηση του συνολικού αριθμού εργαζομένων αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις, που πρέπει να τηρήσουν οι επιχειρήσεις, που δανειοδοτούνται, μέσω ΤΕΜΠΜΕ. Οι επιχειρήσεις που επιδίωκαν να δανειοδοτηθούν από το τραπεζικό σύστημα θα επιβαρύνονταν με υψηλότερο κόστος και κατά πάσα πιθανότητα, θα είχαν υποχρεωθεί να μειώσουν το προσωπικό τους.


Β’ ΦΑΣΗ ΤΕΜΠΜΕ: ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

• Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, παρά τις επισφάλειες που έχει προκαλέσει η διεθνής οικονομική κρίση.
• Διπλασιασμός του συνολικού ύψους δανείων. Από 3,2 δισ. ευρώ, που ήταν στην Α’ Φάση σε 6,30 δισ. ευρώ στη Β’ Φάση. Συνολικά, θα διατεθούν περίπου 9,5 δισ. ευρώ στις ελληνικές επιχειρήσεις.
• Διπλασιασμός του συνολικού ύψους των εγγυήσεων. Από 2,5 δισ. ευρώ στην Α’ Φάση σε €5 δισ. στη Β’ Φάση. Συνολικά, το ύψος των εγγυήσεων θα ανέλθει σε 7,5 δισ. ευρώ.
• Εγγύηση του Κράτους για το 80% του δανείου, εν μέσω μίας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.
• Δάνειο χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις και πρόσθετες εξασφαλίσεις για το 20% του ρίσκου που αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Δανειοδότηση με χαμηλότερο επιτόκιο από ό,τι ο μέσος όρος των τραπεζών. Το επιτόκιο υπολογίζεται όπως και στην Α’ Φάση (Εuribor + 2.1).
• Χρηματοδότηση σε περισσότερες επιχειρήσεις, λόγω αλλαγών στους όρους: θετικός μέσος όρος τριών τελευταίων χρήσεων και μείωση του μέγιστου ύψους δανείου ανά επιχείρηση στα 125.000 ευρώ.
• Μείωση εφάπαξ προμήθειας του ΤΕΜΠΜΕ από το 1% στο 0,25%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:


Ενημερωτικό ΤΕΜΠΜΕ

Στατιστικά ΤΕΜΠΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου