ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Τη Δευτέρα 26/04/2010 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο METROPOLITAN, η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλη, παρουσίασε σχέδιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, σε ανοιχτή συνάντηση που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Επιχειρηματιών ΒΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των συνδέσμων της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC-Ελλάς), της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, και της λέσχης επιχειρηματικότητας.

Η κυρία Υπουργός, παρουσίασε τις κυριότερες κατευθυντήριες γραμμές του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο καθεστώς του παλαιότερου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04.

1. ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Στρατηγικός στόχος και προτεραιότητες
Ο στρατηγικός στόχος του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα είναι η διαμόρφωση νέου επιχειρηματικού και παραγωγικού προτύπου, το οποίο πρότυπο θα συμβάλλει στον τεχνολογικό και γνωστικό της μετασχηματισμό της εγχώριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια, ευελιξία και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, θα δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που συνεισφέρουν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας, μέσω:
- Του παραγωγικού, γνωστικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας
- Της δημιουργίας εγχώριας προστιθέμενης αξίας
- Της βελτίωσης του ισοζυγίου των πληρωμών
- Της προώθησης της πράσινης επιχειρηματικότητας
- Την ενίσχυση της απασχόλησης

Βασικές μορφές ενίσχυσης


- Επιχορήγηση κεφαλαίου
- Φορολογικές απαλλαγές
- Επιχορήγηση χρεολυσίων δανείων
- Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού για συμβάσεις διαρκείας έως 7 έτη

Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ισχύουν όλες οι παραπάνω μορφές ενίσχυσης ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις ή τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια (άνω των 50 εκ. ευρώ) θα ισχύουν μόνο οι φορολογικές απαλλαγές
Ποσοστό Επιχορήγησης
- 15%-20%-30%-40% ανά ζώνη ενίσχυσης Α, Β, Γ, Δ αντίστοιχα (Η επικράτεια χωρίζεται σε 4 ζώνες ενίσχυσης)
- Τα ποσοστά αυτά επαυξάνονται έως 10% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και έως 20% για τις μικρές επιχειρήσεις

Διαδικασία υποβολών και αξιολογήσεων
Στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, για τις υποβολές και αξιολογήσεις προβλέπονται:
- Προκήρυξη υποβολών επενδυτικών σχεδίων ανά εξάμηνο με: (α) ανακοίνωση συνολικών διαθεσίμων πόρων για επιχορηγήσεις, (β) ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων και αυτόματη απόρριψη ελλιπώς υποβαλλομένων προτάσεων
- Η συνολική βαθμολογία των προτάσεων θα υπολογίζεται από την άθροιση μορίων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν κυρίως την βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας, της Ποιότητας και της Εξωστρέφειας, την προώθηση της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, καθώς και την Αναδιάρθρωση, την Απασχόληση και την Ισόρροπη Ανάπτυξη.
- Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης μέσω διαδικτύου, καθώς και ανάρτηση εγκεκριμένων επενδύσεων
- Νέα διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων
- Τυχαία κατανομή φακέλων προς πιστοποιημένους αξιολογητές, για λόγους διαφάνειας.

Χρονοδιάγραμμα ψήφισης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

- Το σχέδιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΑΝ, και όποιος επιθυμεί μπορεί να καταγράψει τις απόψεις του ή της παρατηρήσεις του στον ιστοχώρο www.development-forum.gr
- Το σχέδιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα κατατεθεί στην βουλή στα τέλη Μαΐου και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη Ιουνίου, με σκοπό την ψήφιση του στα τέλη του καλοκαιριού, με πιθανότερη ημερομηνία ενεργοποίησης του, την πρώτη του νέου έτους.

2 σχόλια:

  1. ILF consulting Φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές και υπηρεσίες επιδοτήσεων ΕΣΠΑ, ESPA, Αναπτυξιακού νόμου, leader, αγροτικής ανάπτυξης , ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για ιδιώτες , επιχειρήσεις, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς www.ilfconsult.com 2106926590

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ILF consulting Φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές και υπηρεσίες επιδοτήσεων ΕΣΠΑ, ESPA, Αναπτυξιακού νόμου, leader, αγροτικής ανάπτυξης , ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για ιδιώτες , επιχειρήσεις, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς www.ilfconsult.com 2106926590

    ΑπάντησηΔιαγραφή